O nas


Spółka SHK Holding Sp. z o.o. została utworzona w 2016 r., na skutek działań związanych z przekształceniami i porządkowaniem sytuacji w Grupie Kapitałowej. Od momentu powstania stała się „spółką matką” dla wszystkich spółek z grupy w skład której wchodzą:

  • Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. w Knurowie,

  • Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. we Wrocławiu,

  • TASKOPROJEKT Sp. z o.o. w Poznaniu,

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. w Gdańsku,

  • FusioProjekt Sp. z o.o. w Oświęciumiu.

SHK Holding jest rodzinną grupa kapitałową z w pełni polskim kapitałem, skupiającą firmy, których zasadniczym, wspólnym mianownikiem jest oparcie swojej wartości na „myśli inżynierskiej” i wieloletnim know how.

Strategia inwestycyjna Grupy oparta jest na dwóch głównych kierunkach:

  • rozwoju organicznym

Wieloletni, konsekwentny i trwały rozwój oraz reinwestowanie osiąganych zysków pozwala Grupie Kapitałowej na trwały, niezakłócony wzrost pozwalający na zdobywanie nowych rynków. W tym zakresie poza skierowaniem oferty do szerokiej grupy firm przemysłowych w Polsce, udaje się Spółkom z Grupy w szczególności z sektora automotive i sektora badawczego, zdobywanie rynków zagranicznych.

  • rozwoju akwizycyjnym

Obrana i wdrażana strategia rozwoju Grupy polegała i polega na rozszerzaniu aktywności w obszarach, które podobnie jak działalność macierzysta, oparte są o wiedzę i umiejętności inżynierskie. Bazując na dobrych doświadczeniach i możliwości otwierania nowych szans rozwojowych Grupa nie rezygnuje ze zwiększania zakresu i skali działania poprzez akwizycje wciąż poszukując na rynku ciekawych projektów inwestycyjnych z zakresu fuzji i przejęć. Dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze pozwoliły wykształcić model działania pozwalający skutecznie i z sukcesem przeprowadzać taką ścieżkę rozwoju