Elbud Gdańsk S.A.


Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk SA posiada 60-letnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa elektroenergetycznego. Początki firmy sięgają roku 1949, kiedy to w ramach wielozakładowego Przedsiębiorstwa Elektroenergetycznego Elbud w Krakowie uruchomiono Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku.

Produktem podstawowym Spółki jest świadczenie usług obejmujących :

 • Budownictwo energetyczne i ogólne, oraz prace projektowe,
  a w szczególności:
  • budowa stacji 110/30 kV, linii zasilających,
  • modernizacja budynków stacji zasilających,
  • budowę i remonty stacji transformatorowo – rozdzielczych WN/SN/NN,
  • modernizację rozdzielni elektroenergetycznych,
  • budowę farm wiatrowych,
  • budowę obiektów specjalistycznych,
  • projekty elektroenergetyczne łącznie z pozwoleniem na budowę.

Wiele lat doświadczeń przy skomplikowanych projektach umożliwiło zbudowanie zespołu wysokiej klasy specjalistów. W konsekwencji, w zakresie projektowania i budowy farm wiatrowych, udział Spółki w rynku krajowym wynosi ok.15 %.

Jednym z założeń firmy PBE Elbud Gdańsk S.A. jest ciągłe inwestowanie w technologie i kapitał ludzki, co gwarantuje nieustanne podnoszenie świadczonych usług i wykonanych prac. Dysponując wykwalifikowaną kadrą, możemy sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź witrynę internetową spółki http://www.egsa.pl