SEPO Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp.z o.o.

Jako firma zajmująca się badaniami środowiska pracy, środowiska naturalnego oraz wykonywaniem prac dokumentacyjnych i projektowych z tego zakresu istniejemy na rynku od ponad dwudziestu pięciu lat.

Wykwalifikowana kadra oraz wieloletnia współpraca z firmami o różnych profilach działalności, pozwoliła nam na zdobycie bogatego doświadczenia zarówno w pracach pomiarowych, jak i w opracowywaniu dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami prawnymi z szeroko pojętego zakresu ochrony środowiska.

Laboratorium nasze posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 746, który potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres akredytacji obejmuje m.in.: pomiary czynników szkodliwych nas stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary emisji hałasu do środowiska, badania wód, ścieków, odpadów.

Zakres naszej działalności obejmuje:

Działalność akredytowaną:
1. Badania i pomiary:
•czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy;
•emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
•emisji hałasu do środowiska,
•hałasu od maszyn – wyznaczanie mocy akustycznej,
•skuteczności działania instalacji nawiewno-wywiewnej,
•wód, ścieków, gleb,
•odpadów, w tym osadów ściekowych.

Działalność nieakredytowaną:
1. Badania paliw i olejów
2. Oceny ryzyka zawodowego
3. Projekty ograniczania emisji hałasu.
4. Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, m.in.:
•Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,
•Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
•Operaty wodnoprawne
•Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programy i koncepcje gospodarki odpadami Raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć, przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne. Naliczanie opłaty produktowej, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto prowadzimy stałą obsługę firm w zakresie wymogów m.in. ustaw Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach, opracowywania sprawozdawczości dla organów administracji, doradztwa i współudziału w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne i kontrolne.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź witrynę internetową spółki http://www.sepo.pl