WBPB S.A.


Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie usług projektowych. Rok założenia 1952. Spółka WBPB S.A. powstała w lipcu 2007r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego działającego pod tą nazwą od 1968r., którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej.

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną, która realizuje zadania w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego oraz technologicznego.

Spółka posiada Świadectwo Przemysłowe I stopnia, które dopuszcza spółkę do realizacji niejawnych opracowań projektowych spełniając wszystkie wymogi określone ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Obecnie firma zatrudnia ~20 osób. Pracownicy firmy posiadają uprawnienia budowlane, specjalistyczne w zakresie projektowania oraz rzeczoznawców. Ponadto pracownicy firmy mają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Dla potrzeb realizacji dokumentacji niejawnej firma posiada certyfikowane bezpieczne stanowiska komputerowe.
Spółka WBPB S.A. we Wrocławiu w większości współpracuje z Inwestorami Wojskowymi tj. Rejonowe Zarządy Infrastruktury.
Firma w okresie swojej działalności opracowała niezliczoną ilość prac projektowo-kosztorysowych, które weszły do realizacji.

Świadczymy usługi w zakresie projektowania:
• budowlanego, urbanistycznego
• technologicznego
• drogowego
• instalacji i sieci sanitarnych
• instalacji i sieci elektrycznych
• instalacji i sieci teletechnicznych

oraz działalności:
• geodezyjnej i kartograficznej
• prac badawczo-rozwojowych
• analiz i ekspertyz technicznych
• poligraficznej w zakresie dokumentów jawnych i niejawnych do klauzuli Tajne włącznie

Wykonujemy usługi w zakresie budownictwa ogólnego, obronnego i przemysłowego.
Jesteśmy jako firma profesjonalnie przygotowani do realizacji dokumentacji niejawnej do tajemnicy państwowej włącznie. Posiadamy wszystkie wymagane ustawą o informacji niejawnej dopuszczenia i certyfikaty.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę internetową spółki http://wbpb.pl