TASKOPROJEKT S.A.


Taskoprojekt rozpoczął działalność w 1968 r., początkowo jako przedsiębiorstwo technologiczno-projektowe, a od 2011 roku, jako spółka kapitałowa należąca do Grupy SHK Holding. Ostatnie lata to innowacyjny, intensywny i dynamiczny rozwój oraz wyspecjalizowanie się w budowie przyrządów, stanowisk zrobotyzowanych i linii do produkcji karoserii dla przemysłu motoryzacyjnego. Spółka cieszy się coraz większym uznaniem również na rynkach zagranicznych, jest obecna w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii, na Węgrzech, w Słowacji, Czechach i Rumunii.

Nasi główni Klienci to producenci samochodów (OEM) VOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS, PSA oraz wytwórcy części dla producentów samochodów (TIER 1) KIRCHHOFF, GEDIA, TOWER, MAGNA, BENTELER, a finalnie to marki: AUDI, VW, FORD, PORSCHE, OPEL, SUZUKI.

Taskoprojekt to również od 50 lat obsługa Klientów, producentów taboru transportu publicznego: MAN, SOLARIS, BOMBARDIER.

Taskoprojekt to głównie projekty pod klucz, czyli koncepcja procesów technologicznych, projekt, wykonanie oraz uruchomienie z wdrożeniem do produkcji u Klienta.

Taskoprojekt to wykonywanie maszyn, różnego rodzaju urządzeń, stanowisk oraz całych linii produkcyjnych, zarówno na podstawie własnej dokumentacji jak i dokumentacji Klienta.

Taskoprojekt to projektowanie i konstruowanie stanowisk zrobotyzowanych umożliwiających pełną automatyzację linii produkcyjnych.

Taskoprojekt to dbałość o stały rozwój i ciągłe poprawianie standardów pracy. Świadczy o tym posiadanie certyfikatów systemów: zarządzania jakością ISO 9001:2015, środowiskowego ISO 14001:2015 i bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013 corocznie audytowanych przez DEKRĘ.

Taskoprojekt w realizowanych projektach kładzie nacisk nie tylko na szybkość działania, jakość i powtarzalność procesu, lecz także na jego koszty. W zależności od wielkości budżetu Klienta zawsze proponuje optymalne, efektywne i najkorzystniejsze rozwiązanie.

Taskoprojekt współpracuje z instytutami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w obszarze innowacji.

Taskoprojekt współuczestniczy w praktycznym kształceniu studentów oraz techników mechatroników, monterów mechatroników i operatorów maszyn skrawających w ramach patronatów.

Największą wartością Taskoprojektu jest 100-osobowy zespół współpracujących efektywnie ze sobą kierowników projektów, montażystów, konstruktorów, technologów, elektryków, robotyków i automatyków wspomaganych przez handlowców.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę internetową spółki http://taskoprojekt.com.pl